Skip to main content

Indkig i lidt af Husby Tanderups historie

Lokalhistorie fra området omkring
Husby Tanderup

Lokalområdet indeholder mange facetter af lokalhistorie. Det er nok ikke anderledes i andre områder, men indsigt vil helt sikkert gøre det mere attraktivt for dig at bosætte dig og føle dig som en del af fællesskabet. Her er et lille udpluk af de mange spændende historier området indeholder.


Carl Lassen

Den 25. november 2010 var det koldt, meget koldt, og sneen kom tidligt. Det blæste en frisk vind fra ØNØ, og alt det skete faktisk også i 1925. 1925 var året, hvor Kastrups Lufthavn blev indviet, Jørgen Ingemann, Tony Curtis og Bodil Udsen blev født. Den første postflyvning til Bornholm blev foretaget, og insulin blev brugt 1. gang med succes.

Birkedommerboligen ved Ruerne

Kællingbjerg, er det et godt sted for et Sankt Hans bål? Nej bestemt ikke, da det er en herlig høj bevokset med store gamle træer. Navnet har nok heller ikke så meget med kællinger at gøre. Det kan snarere være kæltringer, der her gemmer sig.

Marie Krogh fra Vosegaard

Under en nytårskur på Hindsgavl stødte ”redaktøren” på Hans Berthel Jespersen fra Indslev-Tårup, der lod et ord falde om en pige, der for snart 149 år siden blev født godt 2 km fra Husby Forsamlingshus. Da jeg synes, det altid er spændende at dykke ned i lokalhistorien, får I her historien i kort form.

Bronchesværdet fra håre

Arkæologerne ved Odense Bys Museer har gjort et opsigtsvækkende fund – et 1,3 kg tungt sværd af bronze er gravet frem ved Håre på Vestfyn. Det var Helle Deichmann, der stødte på sværdet i samarbejde med en gruppe fra Odense Bys Museer.

Væver og digter

Man modtages standsmæssigt af portbygningen Adlerhus opført 1689, når man ankommer til grevskabet Wedellsborg ad Tybrindvej. Umiddelbart forinden står en mindesten på højre hånd. Her lå i ældre tid lige uden for herlighederne et simpelt bindingsværkshus, hvor man vævede fint til den grevelige husholdning.

YKVSF HUOLP BWIMZ NCTRA LDEGK.......

Overskriften på denne artikel vil nok give de fleste af jer grå hår i hovedet. Det skete også for tyskerne under 2. verdenskrig. Det er nemlig kodesprog, som blev sendt fra bl.a. Fyn til England, og koden blev aldrig brudt af tyskerne.

historien om mindestenen

Den 21. maj 1944 kl. 21.57 lettede bombemaskinen, Lancaster ND960, fra Royal Air Forces flyveplads i East Kirkby, Østengland med en besætning på syv mand. Den skulle deltage i mineudlægningsoperation i Kiel Bugt.

Brandsøs guldaldermaler

Dankvart Dreyer

Brandsø i Lillebælt var i årene omkring 1840 arbejdsplads for den berømte guldaldermaler Dankvart Dreyer. Her fandt han den ensomme ro, der var så vigtig for hans kunstneriske udfoldelse. For historien om Dankvart Dreyer handler ikke om en solbeskinnet og livskraftig ælling, der hurtigt blev en svane. Det gik ham langt fra som Jens Juel fra Gamborg, der blev professor, hofmaler og familiefar.

Jæger crone på brandsø

Jæger og skovfoged

Gerhard Sophus Crone er hans navn og han er født i 1835. Han er jæger og skovfoged på Brandsø, da billedet bliver taget og altså omtrent 77 år. En forstelev på Wedellsborg husker ham dengang nærmest som kongen på Brandsø...

wienerwals fra sdr. åby

"Spillemændenes konge" Thyge Knudsen

Wienervals fra Sdr. Åby lyder lidt specielt ikke sandt? Ikke desto mindre er det titlen på et stykke musik, som en spillemand, der af Carl Nielsen blev kaldt ”Spillemændenes Konge” havde komponeret og som ofte blev spillet i Radiofonien.

Han hed Thyge Knudsen, var født i 1844, søn af strandtoldbetjent Hans Knudsen og hustru Ane Lindenpalm og boede i Sdr. Åby, hvor Lene og Flemming Carlsen bor nu.  Thyge skulle være håndværker og kom i lære som træskomager, ”men det var ikke sagen; musikken tog magten”.

Husby Skole

Husby skole fik
lov at leve
i mere end 250 år

Husby Skole har en lang historie, som så meget andet spændende i lokalområdet. Samtidig har vi et menneske, der er god til at formulere sig, og som omhyggeligt har nedskrevet erindringer fra sin barndom i Husby, samt undersøgt sagerne til bunds. Det er selvfølgelig Ib Hansen, tidligere lærer, byrådsmedlem, skoleinspektør, skoledirektør og børne- og ungedirektør i Kolding, jeg taler om.  Ib har også en blok, der er værd at læse.

Tybrind Vig bopladsen været en stor katalysator for udviklingen af arkæologiske metoder

Stenalderbopladsen i tybrind vig

I ældre stenalder var havniveauet en hel del lavere end idag, også i Lillebæltsområdet. Det betyder at områder som dengang var fastland idag er dækket af hav, således også Tybrind Vig. I 1975 fandt en lokal sportsdykker tegn på en boplads fra ældre stenalder ca. 300m fra kysten i den nord-østlige ende af Tybrind Vig, og siden er der gjort mange spændende fund på stede

En begavet barokdigter begravet i Husby

Sol udi det sorte blæk

En begavet barokdigter, der har skrevet smukt om Fyns lyksaligheder og frimodigt om kvinder, blev sandsynligvis begravet i Husby kirke i 1698. Udtryk for tilfældigheder – og alligevel ikke. Navnet er Jens Steen Sehested og fødestedet København 1640.

svensken gik over bæltet fra jylland

Fra Jylland til Tybrind Vig

I januar 1658 stod Carl 10. Gustav i Jylland med sin hær, ivrig efter at bringe den videre mod øst så han kunne belejre København. Det normale overfartssted var også dengang fra Fredericia til Strib, og det danske forsvar var koncentreret dér. Men vinteren var kold, og Lillebælt frøs til farbar is. Da var det at Carl Gustav tog en kæk beslutning, og førte sin hær via Brandsø og i land i Tybrind vig - lige dér hvor nutidens børnefamilier bader om sommeren, nemlig ved Husby Strand.

I januar 1658 stod Carl 10. Gustav i Jylland med sin hær, ivrig efter at bringe den videre mod øst så han kunne belejre København. Det normale overfartssted var også dengang fra Fredericia til Strib, og det danske forsvar var koncentreret dér. Men vinteren var kold, og Lillebælt frøs til farbar is.

En lur på Wedellsborg

En tørvemose mellem ørslev og tellerup gemte på kulturarv

Der er fundet forholdsvis mange lurer i Danmark, men de kendes også fra Norge, Sverige og Nordtyskland. De findes ofte parvist med mundstykket snoet til hver sin side og dateres til yngre del af bronzealderen (1700-500 år før Kristi fødsel). Man antager, at de har været benyttet til religiøse ceremonier og offerhandlinger.

Vadmel i Strampemøllen

Hybæk Mølle

Der fandtes vind- og vandmøller i gamle dage. Nogle af dem kunne kværne og andre kunne stampe. Jeg læste i en amtsbekrivelse fra 1843 denne for et nutidsmenneske udfordrende sætning:

"Af stampemøller på landet kan nævnes Hybæks og Hyginds møller ved Wedellsborg Slot, der årligt stamper omtrent 7 á 8000 alen vadmel for bonden".

Sønder åby

En typisk fynsk middelalderlandsby

Sdr. Åby nævnes første gang i historien omkring år 1300, og landsbyens navn hentyder til landsbyens beliggenhed ved Brænde Ås udløb i Lillebælt. Som type er landsbyen en såkaldt ”slynget vejby”, hvor en halv snes gårde oprindelig har ligget spredt på begge sider af den slyngede vej.

Bjældeklang

wedellsborgs kane forspændt et spand flotte heste

Når vi på Skræppedalsvej op mod juletid i det fjerne hørte bjældeklang, var det med at komme ud til vejen. Det var nemlig et ualmindelig flot syn, når Wedellsborgs kane forspændt et spand flotte heste kom glidende forbi, mens bjælderne på seletøjet i den frostklare luft ringlede til hver en bevægelse, hestene gjorde.

En prins fløj til wedellsborg

Den engelske prins af wales

Den engelske prins havde netop åbnet den britiske udstilling i København sidst i september 1932 og blev så inviteret til Wedellsborg et par dage. Det vendte op og ned på det fredelige Vestfyn...