Velkommen til Husby-Tanderup Borgerforening

Logo HTBVi er en upolitisk forening, hvis formål er at fremme og varetage de almene og kulturelle interesser i det sydlige område af Middelfart Kommune.

Vi har været tovholdere for en række årligt tilbagevendende arragementer, herunder dilettant, sommer-, høst- og oktoberfest, fællesspisninger, udflugter, foredrag, koncerter og meget andet. Vi har også været "paraply" for en række klubber og ildsjæle, der bruger landsbykulturhusets faciliteter til sociale formål, foto-klub, krea-klub, film-klub, bankoaftener, sangaftener mv. Alle ting, der kan variere efter behov og enkelte personer eller gruppers initiativ.

Vi er altid åbne for nye initiativer, der kan være med til at styrke sammenhængskraften i lokalområdet. Så hvis du har en god ide til nye aktiviteter, eller du har brug for "starthjælp" til en klub eller et andet arrangement, må du endelig kontakte os!

Politik:

Vi er en upolitisk forening i den forstand, at vi ikke er partipolitisk funderet. Vi samarbejder med Middelfart Kommune på lige fod med de politisk valgte lokaludvalg og afgiver høringssvar i det omfang at der er byrådsbeslutninger, der berører lokalområdet.

Vi er tovholdere på udviklingsplanen, (Se udviklingsplanen) og sørger, ved hjælp af denne, løbende for at sætte nye initiativer i søen.

Samarbejder:

Sammen med HTUG ejer vi Landsbykulturhuset / Husby Forsamlingshus gennem ejerforeningen HTLF (Husby-Tanderup Landsbykulturhus forening) . Ønsker du at leje huset Klik her.

Ligeledes samarbejder vi også med HTLF og HTUG om denne hjemmeside, samt Sommerfesten.

Medlemsskab:

Årskontingent (1.jan.- 31.dec.) 100,- kr. pr. husstand.

Kontingentet indbetales på Sparekassen Fyn nr. 0828-0001609386. Husk at angive navn og adresse.
Du kan også betale på din MobilePay (box) 1263NF. Husk også her navn og adresse.

Tilmeld dig lokalområdets nyhedsbrev ude i højre side, så bliver du løbende mindett om aktiviteterne.