mindestenen2014ww

Mandag den 22. maj ved mindestenen i Emtekær

Ca 42 lokale var mødt op til aftenens årlige mindehøjtidelighed ved stenen i Emtekær. Morten Hansen bød velkommen, og efter sangen ”Altid frejdig…” holdt den lokale byrådspolitiker Anders Møllegård Kolind årets mindetale. Han kombinerede behændigt datidens tragiske begivenhed, hvor de 7 Airmen fra Royal Air Force ofrede deres liv, for at vi kunne leve i fred - med nutidens udvikling i Ukraine, og gjorde blandt andet opmærksom på, hvordan den lokale Jørgen Andreas Brandt, der arbejdede på Hjorte Nymarksgaard, løb til for at hjælpe trods faren, der i sidste ende kostede ham livet. Anders sluttede med også at pointere vigtigheden i, at vi alle støtter hinanden for at udvikle et godt lokalsamfund.
HVK-NVF var med til at gøre begivenheden stilfuld ved at møde op med fane. Der var brygget kaffe og bagt kage til efter ceremonien, som endnu engang blev et værdigt minde

 

hjemmeside2

hjemmeside1