bogmTale2Borgmester Johannes Lundsfryd Jensen talte ved indvielsen af hallen i Husby

Tale ved indvielse af nyt aktivitetshus i Husby 9. oktober 2021

For 8 år siden stod der 200 omklædte gymnaster klar ved Husby-Tanderups gamle skole. Klar til at varme op, springe, lære serier og dyrke fællesskabet gennem gymnastikken. Men der var intet halgulv at indtage. Lånet af den gamle gymnastiksal ved Gl. Tanderup Skole havde nået sin udløbsdato.
Men gymnasterne var ikke ene om at være husvilde. Et andet sted i byen sad Husby-Tanderup Borgerforening samlet og savnede et sted at afholde samlende aktiviteter. Et kulturelt mødested.

Sådan opstod motivationen til at skabe et lokalt aktivitetshus for BÅDE idræt og kultur. Og i dag står vi her så – midt i et 350 m2 samlingssted for børn, unge, voksne og ældre. Midt i et aktivitetshus, som kommer til at være essentielt for et fortsat aktivt idrætsliv for beboerne i Husby-Tanderup. Som kommer til at få høj værdi for hele området og for lokalsamfundets tiltrækningskraft.  

Vejen hertil har ikke kun været en dans på roser. At eventyret om aktivitetshuset fik sin lykkelige slutning til sidst skyldes det faktum, at Husby-Tanderup huser nogle ihærdige, sejlivede ildsjæle, som vil deres lokalsamfund 100 %.

Disse mure er bygget på:

  • utallige sene aftentimer med generalforsamlinger og borgermøder
  • timers udarbejdelse af ansøgninger til fonds- og puljemidler
  • ture op og ned af alle Husby-Tanderups landeveje for at banke på døre og indsamle penge. Samtlige 450 døre i lokalsamfundet for at være helt præcis!

For os i Middelfart Kommune var det forbilledligt at se, hvordan I borgere gik til værks. Det var derfor, vi besluttede at belønne det hårde arbejde ved at hæve bevillingens størrelse, så drømmen kunne realiseres.

Efterfølgende har vi været vidne til, hvordan motivationen til at få byggeriet i mål har skabt et helt særligt fællesskab og drive her i Husby-Tanderup.

Det kom ikke mindst til udtryk, da 60 frivillige mødte op over en weekend i arbejdstøj - med koben og mukkert i hånden – for at rive det gamle hus ned, som lå her. Brokkerne blev kørt væk på private trailere. Der blev svedt med smil på læben.

Og måske netop det hårde slid – og fællesskabet omkring det – er medvirkende til at gøre

huset her ENDNU mere påskønnet og værdsat. At man som beboer her i Husby-Tanderup føler stort ejerskab til huset.

I Middelfart Kommune gør vi os umage for at understøtte lokalt engagement, som det I udviser her i Husby-Tanderup. Blandt andet gennem indsatsen ”Bæredygtige Lokalsamfund”, hvor vi arbejder sammen om lokale udviklingsplaner.

Vi oplever, at rigtig mange tilflyttere har lyst til at bosætte sig i vores kommunes lokalsamfund, og der én ting, der går igen, når vi spørger dem, hvad der har betydning, når de vælger bopæl. Nemlig fællesskaber. At der er lokale ildsjæle med virkelyst, som vil hinanden og fællesskabet, og hvor ingen er bange for at smøge ærmerne op for at få ting til at ske.

Det nye aktivitetshus er et vidnesbyrd om, at Husby-Tanderup er sådan et sted. Og tilstedeværelsen af et godt samlingssted er afgørende for, at de eksisterende fællesskaber kan styrkes, og at nye fællesskaber kan opstå.  Omkring gymnastikken, omkring badminton, karate, yoga, boldspil, foredrag, koncerter eller fællesspisning. Kun fantasien sætter grænser.

Tak til Husby-Tanderups umådeligt ihærdige gymnastikforeningsformand.
Tak til bestyrelsesmedlemmer, borgerforening.
Tak til de lokale virksomheder, der har spyttet i kassen.
Til de, der har doneret en bid af husholdningsbudgettet.
Til de, der har givet en hånd med i nedrivningen af det gamle, opbygningen af det nye eller ved at bage en kage til indvielsen i dag.
Og stort tillykke til jer alle – med jeres nye samlingssted.

Fotos venligst taget og udlånt af Mads Syndergaard

knab2